Formaninger om enighed og mildhed

v2  Jeg formaner Euodia og formaner Syntyke til at enes i Herren. v3  Ja, jeg beder også dig, trofaste Synzygos, hjælp dem, for de har kæmpet for evangeliet sammen med mig og sammen med Clemens og mine andre medarbejdere, hvis navne står i livets bog.

v4  Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer! v5  Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. v6  Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. v7  Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus.

v8  I øvrigt, brødre, alt, hvad der er sandt, hvad der er ædelt, hvad der er ret, hvad der er rent, hvad der er værd at elske, hvad der er værd at tale godt om, kort sagt: det gode og det rosværdige, det skal I lægge jer på sinde. v9  Hvad I har lært og taget imod og hørt og set hos mig, det skal I gøre. Og fredens Gud vil være med jer.

Tak for gaven fra Filippi

v10  Jeg glæder mig meget i Herren over, at I nu omsider har ladet jeres omsorg for mig blomstre op; det havde I også tidligere i sinde, men ikke mulighed for. v11  Ikke sådan at forstå, at jeg har manglet noget; for jeg har lært at nøjes med, hvad jeg har. v12  Jeg kender til at have ringe kår, og jeg kender til at have overflod. I ét og alt er jeg indviet, både at være mæt og at sulte, både at have overflod og at lide mangel. v13  Alt formår jeg i ham, der giver mig kraft.

v14  Alligevel var det smukt af jer at gøre fælles sag med mig i min nød. v15  I ved jo også selv, filippere, at i evangeliets første tid, da jeg drog bort fra Makedonien, var der ingen anden menighed end jer, der stod sammen med mig om udgifter og indtægter. v16  Også i Thessalonika sendte I mig indtil flere gange, hvad jeg havde brug for. v17  Ikke at jeg stræber efter gaven, men jeg stræber efter det udbytte, som tæller godt i jeres regnskab. v18  Jeg har modtaget det hele og har nu rigeligt. Jeg har mere end nok efter at have modtaget jeres gave af Epafroditus, en liflig duft, et kærkomment offer, Gud til behag. v19  Min Gud vil fuldt ud give jer alt, hvad I har brug for, af sin rigdom på herlighed i Kristus Jesus. v20  Gud, vor Fader, være ære i evighedernes evigheder! Amen.

Hilsner

v21  Hils hver enkelt af de hellige i Kristus Jesus! Hilsen til jer fra brødrene hos mig. v22  Hilsen til jer fra alle de hellige, især fra dem, der hører til kejserens hus.

v23  Herren Jesu Kristi nåde være med jeres ånd!