v1  Om tider og timer har I ikke brug for, brødre, at der skrives til jer. v2  For I ved selv ganske nøje, at Herrens dag kommer som en tyv om natten. v3  Når folk siger: »Fred og ingen fare!« da er undergangen pludselig over dem som veerne over en, der skal føde, og de skal ikke undslippe. v4  Men I, brødre, er ikke i mørke, så dagen skulle kunne overraske jer som en tyv. v5  I er jo alle lysets børn og dagens børn. Vi tilhører ikke natten, og heller ikke mørket. v6  Så skal vi da ikke sove som de andre, men være vågne og ædru. v7  For de, der sover, sover om natten, og de, der drikker sig berusede, er berusede om natten. v8  Men vi, der tilhører dagen, skal være ædru og iføre os troen og kærligheden som brynje og håbet om frelse som hjelm. v9  For Gud har ikke bestemt os til at rammes af hans vrede, men til at opnå frelsen ved vor Herre Jesus Kristus, v10  som døde for os, for at vi, hvad enten vi er vågne eller sover, skal leve sammen med ham. v11  Trøst derfor hinanden og opbyg hinanden, som I også gør.

Korte formaninger

v12  Brødre, vi beder jer om at skønne på dem, der slider iblandt jer og står i spidsen for jer i Herren og vejleder jer. v13  Dem skal I omfatte med særlig kærlighed på grund af deres arbejde. Hold fred med hinanden. v14  Vi formaner jer, brødre, vejled dem, der ikke lever ordentligt, trøst de ængstelige, tag jer af de svage, vær langmodige med alle. v15  Se til, at ingen gengælder nogen ondt med ondt, men stræb altid efter at gøre det gode mod hinanden og mod alle.
       v16  Vær altid glade,
       v17  bed uophørligt,
       v18  sig tak under alle forhold; for dette er Guds vilje med jer i Kristus Jesus.
       v19  Udsluk ikke Ånden,
       v20  ringeagt ikke profetisk tale.
       v21  Prøv alt, hold fast ved det gode,
       v22  hold jer fra det onde i enhver skikkelse!

v23  Fredens Gud hellige jer helt og holdent og bevare fuldt ud jeres ånd og sjæl og legeme lydefri ved vor Herre Jesu Kristi komme! v24  Trofast er han, som kalder jer; han vil også gøre det.

Hilsen

v25  Brødre, bed også for os! v26  Hils alle brødrene med helligt kys!

v27  Jeg besværger jer ved Herren: Lad dette brev blive læst op for alle brødrene.

v28  Vor Herre Jesu Kristi nåde være med jer!