Bønnen ved gudstjenesten

v1  Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelser for alle mennesker; v2  bed for konger og for alle i høje stillinger, så vi kan leve et roligt og stille liv, i al gudfrygtighed og agtværdighed. v3  Det er godt og værdsat hos Gud, vor frelser, v4  som vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden. v5  For der er én Gud og én formidler mellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, v6  som gav sig selv som løsesum for alle – det var vidnesbyrdet, da tiden var inde. v7  For det vidnesbyrd blev jeg indsat som forkynder og apostel – jeg taler sandhed, jeg lyver ikke – og som hedningers lærer i tro og sandhed.

v8  Jeg vil altså, at mændene alle vegne skal bede med fromt løftede hænder, uden vrede og uden splid.

Formaninger om kvinderne

v9  Ligeledes vil jeg, at kvinder skal være ærbart og ikke prangende klædt, deres pynt skal ikke være kunstfærdige håropsætninger og guld eller perler eller dyrt tøj, v10  men gode gerninger, som det sømmer sig for kvinder, der vedkender sig deres gudsfrygt.

v11  En kvinde skal lade sig belære i stilhed og underordne sig i alt; v12  men at optræde som lærer tillader jeg ikke en kvinde, heller ikke at bestemme over sin mand; hun skal leve i stilhed. v13  For Adam blev skabt først, derefter Eva, v14  og det var ikke Adam, der blev forledt, men kvinden lod sig forlede og overtrådte budet. v15  Men frelses skal hun, ved barnefødslen – hvis de da holder fast ved tro og kærlighed og hellighed med besindighed (3,1)  – troværdigt er det ord!