Kristi lov

v1  Brødre, hvis et menneske gribes i en overtrædelse, skal I, som har Ånden, hjælpe ham til rette med mildhed; og se til, at du ikke selv bliver fristet! v2  Bær hinandens byrder, således opfylder I Kristi lov. v3  For mener nogen, at han er noget, skønt han ikke er noget, er det selvbedrag. v4  Enhver skal vurdere sin handling og vil så kun have grund til stolthed i forhold til sig selv og ikke i forhold til andre; v5  for enhver skal bære sin egen byrde. v6  Den, der undervises i ordet, skal dele alt godt med den, der underviser. v7  Far ikke vild! Gud lader sig ikke spotte. Hvad et menneske sår, skal det også høste: v8  Den, der sår i kødet, skal høste fordærv af sit kød, og den, der sår i Ånden, skal høste evigt liv af Ånden. v9  Lad os ikke blive trætte af at gøre det, som er ret; vi skal til sin tid høste, blot vi ikke giver op. v10  Så lad os da gøre godt mod alle, så længe det er tid, især mod vore trosfæller.

Advarsel og fredsønske

v11  Se, med hvor store bogstaver jeg skriver til jer med min egen hånd: v12  De, der tvinger jer til omskærelse, er dem, der vil skaffe sig anseelse i det ydre, blot for at undgå forfølgelse på grund af Kristi kors. v13  For de, der lader sig omskære, holder ikke engang selv loven, men de vil have jer omskåret for at kunne være stolte af det, der sker på jeres krop. v14  Men gid det aldrig må ske for mig, at jeg er stolt af andet end af vor Herre Jesu Kristi kors; ved ham er verden blevet korsfæstet for mig, og jeg for verden. v15  For om man er omskåret eller ej, betyder ikke noget, men det gør en ny skabelse. v16  Og alle, som vil leve efter denne regel: Fred og barmhjertighed være med dem, og med Guds Israel!

v17  Herefter må ingen volde mig besvær; for jeg bærer Jesu sårmærker på min krop.

v18  Vor Herre Jesu Kristi nåde være med jeres ånd, brødre! Amen.