Advarsel mod hykleri

v1  Da folk havde samlet sig i tusindtal, så de var ved at træde hinanden ned, begyndte Jesus at tale, først til sine disciple: »Tag jer i agt for farisæernes surdej, deres hykleri. v2  Der er intet hemmeligt, som ikke skal åbenbares, og intet skjult, som ikke skal blive kendt. v3  Derfor: Hvad I har sagt i mørket, skal blive hørt i lyset, og hvad I inde i kamrene har hvisket folk i ørerne, skal prædikes ud fra tagene.

Opmuntring til frygtløshed

v4  Og jeg siger til jer, mine venner: Frygt ikke dem, der slår legemet ihjel og derefter ikke er i stand til at gøre mere. v5  Jeg vil vise jer, hvem I skal frygte: Frygt ham, som efter at have slået ihjel har magt til at kaste i Helvede. Ja, jeg siger jer: Ham skal I frygte. v6  Sælges ikke fem spurve for to skilling? Og ikke én af dem er glemt af Gud. v7  Ja, selv alle jeres hovedhår er talt. Frygt ikke, I er mere værd end mange spurve.

v8  Jeg siger jer: Enhver, som kendes ved mig over for mennesker, vil Menneskesønnen også kendes ved over for Guds engle. v9  Men den, der fornægter mig over for mennesker, vil også blive fornægtet over for Guds engle. v10  Enhver, som taler et ord imod Menneskesønnen, får tilgivelse. Men den, der spotter Helligånden, får ikke tilgivelse. v11  Når de fremstiller jer i synagoger og for øvrigheder og myndigheder, så vær ikke bekymrede for, hvordan eller med hvad I skal forsvare jer, eller hvad I skal sige. v12  For Helligånden vil i samme stund lære jer, hvad der skal siges.«

Lignelsen om den rige bonde

v13  En i skaren sagde til Jesus: »Mester, sig til min bror, at han skal skifte arven med mig.« v14  Men han svarede: »Menneske, hvem har sat mig til at dømme eller skifte mellem jer?« v15  Og han sagde til dem: »Se jer for og vær på vagt over for al griskhed, for et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selv om det har overflod.« v16  Og han fortalte dem en lignelse: »Der var en rig mand, hvis mark havde givet godt. v17  Han tænkte ved sig selv: Hvad skal jeg gøre? For jeg har ikke plads til min høst. v18  Så sagde han: Sådan vil jeg gøre: Jeg river mine lader ned og bygger nogle, som er større, og dér vil jeg samle alt mit korn og alt mit gods. v19  Og jeg vil sige til mig selv: Så, min ven, du har meget gods liggende, nok til mange år. Slå dig til ro, spis, drik og vær glad! v20  Men Gud sagde til ham: Din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? v21  Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud.«

Om bekymringer

v22  Til sine disciple sagde han: »Derfor siger jeg jer: Vær ikke bekymrede for livet, hvordan I får noget at spise, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. v23  Livet er jo mere end maden, og legemet mere end klæderne. v24  Læg mærke til ravnene; de sår ikke og høster ikke, de har hverken forrådskammer eller lade, og Gud giver dem føden. Hvor langt mere værd end fuglene er ikke I! v25  Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? v26  Når I altså ikke engang formår det allermindste, hvorfor bekymrer I jer så for det øvrige? v27  Læg mærke til, hvordan liljerne gror; de arbejder ikke og spinder ikke. Men jeg siger jer, end ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem. v28  Klæder Gud således det græs, som står på marken i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer, I lidettroende! v29  Tænk ikke på, hvordan I får noget at spise og drikke, og vær ikke ængstelige. v30  Alt dette søger hedningerne i verden jo efter, men jeres fader ved, at I trænger til dette. v31  Søg derimod hans rige, så skal det andet gives jer i tilgift.

Skatten i himlen

v32  Frygt ikke, du lille hjord, for jeres fader har besluttet at give jer Riget. v33  Sælg jeres ejendele og giv almisse. Skaf jer punge, som ikke slides op, en uudtømmelig skat i himlene, hvor ingen tyv kommer, og intet møl ødelægger. v34  For hvor jeres skat er, dér vil også jeres hjerte være.

Årvågne tjenere

v35  I skal have kjortlen bundet op om lænderne og have lamperne tændt v36  og være som mennesker, der venter på, hvornår deres herre vil bryde op fra brylluppet, så de straks kan lukke op for ham, når han kommer og banker på. v37  Salige de tjenere, som herren finder vågne, når han kommer! Sandelig siger jeg jer: Han skal binde kjortlen op om sig og lade dem sætte sig til bords og selv komme og sørge for dem. v38  Om han så kommer i den anden eller tredje nattevagt – salige er de, hvis han finder dem vågne. v39  Men det ved I, at vidste husets herre, i hvilken time tyven kommer, så ville han forhindre, at nogen brød ind i hans hus. v40  Også I skal være rede, for Menneskesønnen kommer i den time, I ikke venter det.«

v41  Peter spurgte: »Herre, er det os, du taler om i denne lignelse, eller er det om alle?« v42  Herren svarede: »Hvem er da den tro og kloge forvalter, som af sin herre bliver sat til at give hans tjenestefolk mad i rette tid? v43  Salig den tjener, som hans herre finder i færd med at gøre det, når han kommer! v44  Ja, sandelig siger jeg jer: Han vil sætte ham til at forvalte alt, hvad han ejer. v45  Men hvis den tjener siger som så: Min herre lader vente på sig! og derpå giver sig til at slå karlene og pigerne og at spise og drikke og fylde sig, v46  så skal den tjeners herre komme en dag, han ikke venter, og i en time, han ikke kender, og hugge ham ned og lade ham dele skæbne med de utro. v47  Den tjener, som kender sin herres vilje, men ikke har forberedt eller gjort noget efter hans vilje, han skal have mange prygl. v48  Men den, som ikke kender den, og som har gjort noget, han fortjener straf for, han skal have få prygl. Enhver, som har fået meget, skal der kræves meget af. Og den, der har fået meget betroet, skal der forlanges så meget mere af.

Ikke fred, men splid

v49  Ild er jeg kommet for at kaste på jorden, og hvor ville jeg ønske, at den allerede havde fænget. v50  Men en dåb skal jeg døbes med, og hvor det knuger mig, indtil den er fuldendt. v51  Mener I, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden? Nej, siger jeg, ikke fred, men splid. v52  Fra nu af vil fem i samme hus være i splid, tre mod to og to mod tre, v53  far i splid med søn, og søn med far, mor med datter, og datter med mor, svigermor med sin svigerdatter, og svigerdatter med sin svigermor.«

At tyde tidens tegn

v54  Han sagde også til skarerne: »Når I ser en sky trække op i vest, siger I straks: Der kommer regn! og det gør der. v55  Og når I ser, at det blæser fra syd, siger I: Det bliver varmt! og det bliver det. v56  I hyklere, jordens og himlens udseende forstår I at tyde; hvorfor forstår I så ikke at tyde denne tid? v57  Og hvorfor skønner I ikke ud fra jer selv, hvad der er det rette? v58  Når du er på vej til øvrigheden sammen med din modpart, så gør, hvad du kan, for at blive forligt med ham undervejs, så han ikke slæber dig for dommeren, og dommeren overgiver dig til fangevogteren, og fangevogteren kaster dig i fængsel. v59  Jeg siger dig: Du slipper ikke ud derfra, før du har betalt den sidste øre.«