Johannes Døbers spørgsmål og Jesu svar

v2  Da Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger, sendte han bud med sine disciple v3  og spurgte ham: »Er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden?« v4  Jesus svarede dem: »Gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser: v5  Blinde ser, og lamme går, spedalske bliver rene, og døve hører, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. v6  Og salig er den, der ikke forarges på mig.«

Jesu tale om Johannes Døber

v7  Da de var gået, begyndte Jesus at tale til folkeskarerne om Johannes: »Hvad gik I ud i ørkenen for at se? Et siv, der svajer for vinden? v8  Nej, hvad gik I ud for at se? Et menneske i fornemme klæder? Se, de, der bærer fornemme klæder, findes i kongeslottene. v9  Nej, hvad gik I ud for at se? En profet? Ja, jeg siger jer, også mere end en profet. v10  Det er om ham, der står skrevet:
      Se, jeg sender min engel foran dig,
      han skal bane din vej for dig.
v11  Sandelig siger jeg jer: Blandt kvindefødte er der ikke fremstået nogen større end Johannes Døber. Men den mindste i Himmeriget er større end han. v12  Fra Johannes Døbers dage indtil nu er Himmeriget blevet stormet, og de fremstormende river det til sig. v13  For alle profeterne og loven har indtil Johannes været forudsigelser. v14  Og om I vil tage imod det: Han er Elias, som skulle komme. v15  Den, der har ører, skal høre!

v16  Men hvad skal jeg sammenligne denne slægt med? Den ligner børn, der sidder på torvet og råber til de andre: v17  Vi spillede på fløjte for jer, og I dansede ikke; vi sang klagesange, og I sørgede ikke. v18  For Johannes kom, han hverken spiste eller drak, og folk siger: Han er besat. v19  Og Menneskesønnen kom, han både spiser og drikker, og folk siger: Se den frådser og dranker, ven med toldere og syndere!« Dog, visdommen har fået ret ved sine gerninger.

Veråb over Galilæas byer

v20  Da begyndte Jesus at revse de byer, hvor de fleste af hans mægtige gerninger var sket, fordi de ikke havde omvendt sig: v21  »Ve dig, Korazin! Ve dig, Betsajda! For hvis de mægtige gerninger, der er sket i jer, var sket i Tyrus og Sidon, havde de for længst omvendt sig i sæk og aske. v22  Derfor siger jeg jer: Det skal gå Tyrus og Sidon tåleligere på dommens dag end jer. v23  Og du, Kapernaum, skal du ophøjes til himlen? I dødsriget skal du styrtes ned! For hvis de mægtige gerninger, der er sket i dig, var sket i Sodoma, havde den stået den dag i dag. v24  Derfor siger jeg jer: Det skal gå Sodomas land tåleligere på dommens dag end dig.«

Jesu fryderåb

v25  På den tid tog Jesus til orde og sagde: »Jeg priser dig, fader, himlens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige og åbenbaret det for umyndige; v26  ja, fader, for således var det din vilje. v27  Alt har min fader overgivet mig, og ingen kender Sønnen undtagen Faderen, og ingen kender Faderen undtagen Sønnen og den, som Sønnen vil åbenbare ham for.

v28  Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. v29  Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. v30  For mit åg er godt, og min byrde er let.«