De svage i troen

v1  Den, der er svag i troen, skal I tage imod uden at sætte jer til doms over hans meninger. v2  Den enes tro tillader ham at spise hvad som helst, den svage spiser kun grønsager. v3  Den, der spiser, må ikke foragte den, der ikke spiser, og den, der ikke spiser, må ikke dømme den, der spiser; Gud har jo taget imod ham. v4  Hvem er du, som dømmer en andens tjener? Det er en sag for hans egen herre, om han står eller falder; og han bliver stående, for Herren har magt til at holde ham oppe. v5  Én regner den ene dag for vigtigere end andre dage, en anden regner alle dage for lige vigtige. Enhver skal stå fast ved sin overbevisning. v6  Den, der lægger vægt på, hvad det er for en dag, gør det for Herren. Den, der spiser, gør det for Herren; han siger jo Gud tak. Og den, der ikke spiser, gør det for Herren og siger også Gud tak. v7  For ingen af os lever for sig selv, og ingen dør for sig selv; v8  for når vi lever, lever vi for Herren, og når vi dør, dør vi for Herren. Hvad enten vi altså lever eller dør, tilhører vi Herren. v9  Derfor døde Kristus og blev levende igen, for at han skulle blive herre over både døde og levende. v10  Men du, hvorfor dømmer du din broder, eller hvorfor foragter du din broder? Vi skal jo alle stå frem for Guds domstol, v11  for der står skrevet:
      Så sandt jeg lever, siger Herren:
      For mig skal hvert knæ bøje sig,
      og hver tunge skal bekende Gud.
v12  Vi skal altså hver for sig aflægge regnskab over for Gud.

v13  Lad os derfor ikke længere dømme hinanden, men I skal meget hellere dømme sådan: Ingen må bringe sin broder til at snuble eller falde. v14  Jeg ved og er i Herren Jesus vis på, at intet er urent i sig selv, men for den, der regner noget for urent, er det urent. v15  For sårer du din broder ved det, du spiser, lever du ikke mere efter kærligheden. Den, som Kristus døde for, må du ikke bringe i fordærv ved det, du spiser. v16  Lad ikke det gode, I har fået, komme i vanry. v17  For Guds rige er ikke mad og drikke, men retfærdighed og fred og glæde i Helligånden. v18  Den, der tjener Kristus sådan, er Gud til behag og bliver agtet af mennesker. v19  Lad os derfor stræbe efter det, der tjener freden og den indbyrdes opbyggelse. v20  Ødelæg ikke Guds værk på grund af mad. Alt er rent, men for den, der tager anstød af at spise det, bliver det noget ondt. v21  Det rigtige er at lade være med at spise kød eller drikke vin eller gøre noget, som din broder tager anstød af. v22  Den tro, du har, skal være en sag mellem Gud og dig, og salig er den, der ikke dømmer sig selv med det valg, han træffer. v23  Men den, der har sine tvivl og så spiser alligevel, han er domfældt, fordi han ikke gør det af tro. Alt, hvad der ikke er af tro, er synd.