Den fødende kvinde og dragen

v1  Og et stort tegn viste sig på himlen, en kvinde klædt i solen, med månen under sine fødder og med en krone af tolv stjerner på sit hoved. v2  Hun skulle føde, og hun skreg af smerte i sine fødselsveer. v3  Og der viste sig et andet tegn på himlen, en stor ildrød drage med syv hoveder og ti horn og syv kroner på sine hoveder. v4  Dens hale fejede en tredjedel af himlens stjerner bort og styrtede dem ned på jorden. Dragen stillede sig foran kvinden, der skulle føde, for at sluge hendes barn, så snart hun fødte. v5  Og hun fødte en søn, en dreng, som skal vogte alle folkeslagene med et jernscepter. Og hendes barn blev bortrykket til Gud og hans trone. v6  Men kvinden flygtede ud i ørkenen; dér har hun et sted, som Gud har gjort rede til hende, for at hun kan få sin føde dér i tolv hundrede og tres dage.

v7  Og der blev krig i himlen. Mikael og hans engle gik i krig med dragen, og dragen og dens engle tog kampen op, v8  men kunne ikke stå sig, og de havde ikke længere deres plads i himlen. v9  Den blev styrtet, den store drage, den gamle slange, som hedder Djævelen og Satan, og som forfører hele verden – styrtet til jorden, og dens engle blev styrtet ned sammen med den. v10  Og jeg hørte en høj røst i himlen sige:
      Nu er frelsen og magten og Riget vor Guds
      og herredømmet hans salvedes,
      for vore brødres anklager er styrtet,
      han som dag og nat anklagede dem for Gud.
       v11  De har besejret ham ved Lammets blod og ved deres vidnesbyrds ord.
      De havde ikke livet for kært til at gå i døden.
       v12  Så fryd jer da, himle, og I, som har bolig i dem!
      Men ve over jorden og havet,
      for Djævelen er kommet ned til jer
      med stort raseri,
      fordi han ved, at hans tid er kort.
v13  Da dragen så sig styrtet ned til jorden, forfulgte den kvinden, der havde født drengen. v14  Men kvinden fik givet den store ørns to vinger, så hun kunne flyve ud i ørkenen til sit sted; dér fik hun sin føde én tid og to tider og en halv tid i sikkerhed for slangen. v15  Men slangen spyede en hel flod af vand ud af sin mund efter kvinden, for at hun skulle rives med af floden. v16  Men jorden kom kvinden til hjælp og åbnede sit gab og slugte den flod, som dragen spyede ud af sin mund. v17  Og dragen rasede mod kvinden og gik hen for at føre krig mod hendes øvrige børn, som holder fast ved Guds bud og ved Jesu vidnesbyrd. v18  Den stillede sig på havets bred.