Den gode hyrde

v1  Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der ikke går ind i fårefolden gennem døren, men klatrer over et andet sted, han er en tyv og en røver. v2  Men den, der går ind gennem døren, er fårenes hyrde. v3  For ham lukker dørvogteren op, og fårene hører hans røst, og han kalder sine egne får ved navn og fører dem ud. v4  Når han har fået alle sine får ud, går han foran dem, og de følger ham, fordi de kender hans røst. v5  Men en fremmed vil de aldrig følge; de vil tværtimod flygte fra ham, fordi de ikke kender de fremmedes røst.« v6  Med dette billede talte Jesus til dem, men de forstod ikke, hvad det var, han talte til dem om.

v7  Jesus sagde da igen: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: Jeg er døren til fårene. v8  Alle de, der er kommet før mig, er tyve og røvere, men fårene hørte ikke på dem. v9  Jeg er døren. Den, der går ind gennem mig, skal blive frelst; han skal gå ind og gå ud og finde græsgange. v10  Tyven kommer kun for at stjæle og slagte og ødelægge. Jeg er kommet, for at de skal have liv og have i overflod.

v11  Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. v12  Den, der er daglejer og ikke er hyrde og ikke selv ejer fårene, ser ulven komme og lader fårene i stikken og flygter, og ulven går på rov iblandt dem og jager dem fra hinanden; v13  for han er daglejer og er ligeglad med fårene.

v14  Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig, v15  ligesom Faderen kender mig, og jeg kender Faderen; og jeg sætter mit liv til for fårene. v16  Jeg har også andre får, som ikke hører til denne fold; også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst, og der skal blive én hjord, én hyrde.

v17  Derfor elsker Faderen mig, fordi jeg sætter mit liv til for at få det tilbage. v18  Ingen tager det fra mig, men jeg sætter det til af mig selv. Jeg har magt til at sætte det til, og jeg har magt til at få det tilbage. Og det har min fader påbudt mig at gøre.«

v19  På grund af de ord opstod der atter uenighed blandt jøderne. v20  Mange af dem sagde: »Han er besat af en dæmon, han er vanvittig. Hvorfor hører I på ham?« v21  Andre sagde: »Sådan taler en dæmonbesat ikke; kan en dæmon da åbne blindes øjne?«

v22  Så kom festen for genindvielsen af templet i Jerusalem; det var vinter, v23  og Jesus gik rundt på tempelpladsen, i Salomos Søjlegang. v24  Da slog jøderne ring omkring ham og spurgte: »Hvor længe vil du holde os hen? Hvis du er Kristus, så sig os det ligeud.« v25  Jesus svarede dem: »Jeg har sagt det til jer, og I tror det ikke. De gerninger, jeg gør i min faders navn, de vidner om mig. v26  Men I tror ikke, fordi I ikke hører til mine får. v27  Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, v28  og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. v29  Det, min fader har givet mig, er større end alt andet, og ingen kan rive det ud af min faders hånd. v30  Jeg og Faderen er ét.« v31  Atter samlede jøderne sten op for at stene ham.

Anklagen for gudsbespottelse

v32  Jesus sagde til dem: »Mange gode gerninger fra Faderen har jeg vist jer; hvilken af de gerninger vil I stene mig for?« v33  Jøderne svarede ham: »Det er ikke for nogen god gerning, vi vil stene dig, men for bespottelse, fordi du, der er et menneske, gør dig selv til Gud.« v34  Jesus svarede dem: »Står der ikke skrevet i jeres lov: ›Jeg har sagt: I er guder‹? v35  Når loven kalder dem guder, som Guds ord er kommet til – og Skriften kan ikke rokkes – v36  siger I så til ham, som Faderen har helliget og sendt til verden: Du spotter Gud! fordi jeg sagde: Jeg er Guds søn? v37  Gør jeg ikke min faders gerninger, skal I ikke tro mig. v38  Men gør jeg dem, så tro gerningerne, selv om I ikke vil tro mig, for at I kan fatte og forstå, at Faderen er i mig og jeg i Faderen.« v39  Så ville de igen gribe ham, men han slap fra dem.

v40  Han tog atter over til den anden side af Jordan, til det sted, hvor Johannes tidligere havde døbt, og opholdt sig dér. v41  Og mange kom til ham, og de sagde: »Ganske vist gjorde Johannes intet tegn, men alt, hvad Johannes sagde om denne mand, er sandt.« v42  Og dér kom mange til tro på ham.