Guds retfærdige dom

v1  Derfor har du ingen undskyldning, du menneske, som dømmer, hvem du så er. For med din dom over andre fordømmer du dig selv; du, der dømmer, gør jo selv det samme. v2  Og vi ved, at Guds dom med rette rammer dem, der lever sådan. v3  Men du, menneske, som dømmer dem, der handler sådan, og som selv gør det samme – tror du, at du vil kunne flygte fra Guds dom? v4  Eller ringeagter du hans rigdom på godhed og overbærenhed og langmodighed og ved ikke, at Guds godhed vil føre dig til omvendelse? v5  Med dit hårde og ubodfærdige hjerte samler du dig vrede på vredens dag, da Guds retfærdige dom skal åbenbares. v6  Han vil gengælde enhver efter hans gerninger: v7  Dem, der søger herlighed og ære og uforgængelighed ved udholdende at gøre det gode, vil han gengælde med evigt liv; v8  og over dem, der søger deres eget og er ulydige mod sandheden, men lydige mod uretten, kommer vrede og harme. v9  Nød og angst rammer hvert menneske, som gør det onde, både jøde, først, og græker; v10  herlighed og ære og fred får enhver, som gør det gode, både jøde, først, og græker. v11  For Gud gør ikke forskel på nogen.

Hedningerne og loven

v12  De, som har syndet uden loven, vil også gå fortabt uden loven. Og de, som har syndet under loven, vil blive dømt efter loven. v13  For det er ikke dem, som hører loven, der er retfærdige for Gud, men de, som gør loven, vil blive gjort retfærdige. v14  For når hedningerne, der ikke har loven, af naturen gør, hvad loven siger, så er de, uden at have en lov, deres egen lov. v15  De viser, at de har den gerning, som loven kræver, skrevet i deres hjerte, og deres samvittighed optræder som vidne, og deres tanker anklager eller forsvarer hinanden – v16  på den dag, da Gud dømmer det, som skjuler sig i mennesker, efter mit evangelium ved Kristus Jesus.

Jøderne og loven

v17  Men du, som kalder dig jøde og sætter din lid til loven og er stolt af Gud, v18  du, som kender hans vilje og kan afgøre, hvad der er væsentligt, fordi du er oplært ud fra loven, v19  du, som tiltror dig selv at være vejleder for blinde, lys for dem i mørke, v20  opdrager for uforstandige og lærer for umyndige, fordi du i loven ejer det fuldkomne udtryk for kundskab og sandhed v21  – du, som belærer andre, du belærer ikke dig selv! Du, som prædiker, at man ikke må stjæle, du stjæler selv! v22  Du, som siger, at man ikke må bryde et ægteskab, du gør det selv! Du, som afskyr afguderne, du begår selv tempelran! v23  Du, som er stolt af loven, du vanærer selv Gud ved at overtræde loven! v24  For »på grund af jer bliver Guds navn spottet blandt folkene,« som der står skrevet.

v25  Vel gavner omskærelse, hvis du holder loven, men overtræder du loven, er du trods din omskærelse blevet som en uomskåret. v26  Hvis derfor en uomskåret holder lovens forskrifter, skal han så ikke anses for en omskåret, selv om han ikke er det? v27  Og den, der i det ydre er uomskåret, men som opfylder loven, skal dømme dig, som overtræder loven, skønt du har lovens bogstav og er omskåret. v28  For jøde er man ikke i det ydre, og omskærelse er ikke det, som ses på kroppen. v29  Jøde er man i det indre, og omskåret er den, som er det i sit hjerte, i Ånden, ikke efter bogstaven. Hans ros kommer fra Gud, ikke fra mennesker.