Sejren over midjanitterne

v1  Herren talte til Moses og sagde: v2  »Skaf israelitterne hævn over midjanitterne. Derefter skal du gå til din slægt.«

v3  Moses sagde til folket: »Lad nogle af jeres mænd ruste sig til kamp mod midjanitterne for at fuldbyrde Herrens hævn over midjanitterne. v4  I skal sende tusind mand fra hver eneste af Israels stammer i kamp.« v5  Så blev der udtaget tusind mand fra hver af Israels stammer, tolv tusind mand med våben i hånd. v6  Disse tusind mand fra hver stamme sendte Moses i kamp og sammen med dem Pinehas, præsten Eleazars søn; han havde de hellige genstande og alarmtrompeterne med. v7  De gik i krig mod midjanitterne, sådan som Herren havde befalet Moses, og de dræbte alle mænd. v8  Blandt dem, der blev dræbt, var Midjans konger, Evi, Rekem, Sur, Hur og Reba, fem midjanitiske konger. Også Bileam, Beors søn, dræbte de med sværd. v9  Israelitterne tog midjanitternes kvinder og børn til fange, og alt deres kvæg, alle deres hjorde og alle deres rigdomme tog de som krigsbytte. v10  Alle byerne, hvor de boede, og alle deres lejre brændte de ned. v11  Så tog de alt byttet og rovet, både mennesker og dyr, v12  og de bragte fangerne og rovet og byttet til Moses og til præsten Eleazar og til israelitternes menighed i lejren på Moabs sletter ved Jordan over for Jeriko.

v13  Moses og præsten Eleazar og alle menighedens overhoveder gik dem i møde uden for lejren, v14  og Moses blev vred på hærens beskikkede tusindførere og hundredførere, da de kom tilbage fra krigen, v15  og sagde til dem: »Har I ladet alle kvinderne leve? v16  Det var jo dem, der efter Bileams ord var skyld i israelitternes troløshed mod Herren i det, der skete ved Peor, så plagen ramte Herrens menighed. v17  Dræb nu alle drenge og alle kvinder, der har haft samleje med en mand. v18  Alle piger derimod, der ikke har haft samleje med en mand, skal I lade leve hos jer. v19  Men I skal opholde jer uden for lejren i syv dage. Enhver, der har dræbt nogen, og enhver, der har rørt ved en af de dræbte, skal rense sig for synd på den tredje og den syvende dag; det gælder både jer selv og jeres fanger. v20  Ethvert stykke tøj, enhver læderting, alt, hvad der er forarbejdet af gedehår, og alle genstande af træ skal I rense for synd.«

v21  Præsten Eleazar sagde til krigerne, der havde været med i krigen: »Dette er det lovbud, Herren har befalet Moses: v22  Kun guld og sølv, bronze, jern, tin og bly, v23  alt, hvad der tåler ild, skal I lade gå gennem ilden; så er det rent. Dog skal det renses for synd i renselsesvand. Alt, hvad der ikke tåler ild, skal I lade gå gennem vand. v24  I skal vaske jeres tøj på den syvende dag; så er I rene, og I må komme ind i lejren.«

v25  Herren sagde til Moses: v26  »Du og præsten Eleazar og overhovederne for menighedens fædrenehuse skal opregne det bytte, der er taget, både mennesker og dyr, v27  og så skal du dele byttet ligeligt mellem dem, der tog del i krigen og rykkede ud til kamp, og hele menigheden. v28  Af krigerne, som rykkede ud til kamp, skal du opkræve en afgift til Herren: en enkelt af hver fem hundrede, både af mennesker, hornkvæg, æsler og småkvæg; v29  det skal I tage af deres halvpart og give til præsten Eleazar som en afgift til Herren. v30  Af israelitternes halvpart skal du tage en enkelt ud af hver halvtreds, både af mennesker, hornkvæg, æsler og småkvæg, af alle dyr, og dem skal du give til levitterne, som vogter Herrens bolig.«

v31  Moses og præsten Eleazar gjorde sådan, som Herren havde befalet Moses. v32  Det, der var tilbage af, hvad krigerne havde taget som bytte, udgjorde 675.000 stykker småkvæg, v33  72.000 stykker hornkvæg v34  og 61.000 æsler. v35  Af mennesker var der i alt 32.000 kvinder, der ikke havde haft samleje med en mand. v36  Den halvpart, der tilfaldt dem, der var rykket ud til kamp, udgjorde: småkvæg i et antal af 337.500, v37  og afgiften til Herren af småkvæget var 675; v38  36.000 stykker hornkvæg, hvoraf afgiften til Herren var 72; v39  30.500 æsler, hvoraf afgiften til Herren var 61; v40  16.000 mennesker, hvoraf afgiften til Herren var 32. v41  Moses gav Herrens afgift til præsten Eleazar, sådan som Herren havde befalet Moses. v42  Israelitternes halvpart – den halvpart Moses tog fra dem, der havde gjort krigstjeneste – v43  menighedens halvpart udgjorde: af småkvæget 337.500 stykker, v44  36.000 stykker hornkvæg, v45  30.500 æsler v46  og 16.000 mennesker. v47  Og af israelitternes halvpart tog Moses en enkelt ud af hver halvtreds, både af mennesker og dyr, og dem gav han til levitterne, som vogter Herrens bolig, sådan som Herren havde befalet Moses.

v48  Da kom de beskikkede førere over hærens afdelinger hen til Moses, både tusindførerne og hundredførerne. v49  De sagde til Moses: »Vi, dine tjenere, har holdt mandtal over de krigere, som vi havde kommandoen over, og der mangler ingen. v50  Derfor bringer vi som gave til Herren, hvad enhver har fået fat på af guldsmykker: armbånd, armringe, fingerringe, øreringe og halssmykker, for at skaffe os soning for Herrens ansigt.« v51  Moses og præsten Eleazar tog imod guldet, alt sammen kunsthåndværk. v52  Alt guldet, der blev ydet som afgift til Herren fra tusindførerne og hundredførerne, vejede 16.750 sekel. v53  – De enkelte krigere havde plyndret hver for sig. – v54  Moses og præsten Eleazar tog imod guldet fra tusindførerne og hundredførerne, og de bragte det hen til Åbenbaringsteltet, for at det skulle bringe israelitterne i erindring for Herrens ansigt.