Åndelig gudstjeneste

v1  Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres legemer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag – det skal være jeres åndelige gudstjeneste. v2  Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, det som behager ham, det fuldkomne.

Nådegaverne i menigheden

v3  I kraft af den nåde, jeg har fået, siger jeg til hver eneste af jer: Hav ikke højere tanker om jer selv, end I bør have, men brug jeres forstand med omtanke, enhver efter det mål af tro, som Gud har givet ham. v4  For ligesom vi har ét legeme, men mange lemmer, alle med forskellige opgaver, v5  således er vi alle ét legeme i Kristus, og hver især hinandens lemmer. v6  Vi har forskellige nådegaver, alt efter den nåde, vi har fået: Den, der har profetisk gave, skal bruge den i overensstemmelse med troen; v7  den, der har en tjeneste, skal passe sin tjeneste; den, der underviser, sin undervisning; v8  den, der formaner, sin formaning; den, der giver, skal give rundhåndet. Den, der er forstander, skal være det med iver, og den, der øver barmhjertighed, skal gøre det glad og gerne.

Livet efter Guds vilje

v9  Kærligheden skal være oprigtig. Afsky det onde, hold jer til det gode. v10  Vær hinanden hengivne i broderkærlighed, kappes om at vise hinanden agtelse. v11  Vær ikke tøvende i jeres iver, vær brændende i ånden, tjen Herren. v12  Vær glade i håbet, udholdende i trængslen, vedholdende i bønnen. v13  Vær med til at hjælpe de hellige, når de har behov for hjælp. Læg vægt på at være gæstfrie. v14  Velsign dem, der forfølger jer, velsign, og forband ikke. v15  Glæd jer med de glade, græd med de grædende. v16  Hold sammen i enighed. Stræb ikke efter det høje, men hold jer til det lave, og stol ikke på jeres egen klogskab. v17  Gengæld ingen ondt med ondt; tænk på, hvad der er rigtigt over for alle mennesker. v18  Hold fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står til jer. v19  Tag ikke retten i egen hånd, mine kære, men giv plads for Guds vrede, for som der står skrevet: »Hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde,« siger Herren. v20  Men »hvis din fjende er sulten, så giv ham noget at spise, hvis han er tørstig, så giv ham noget at drikke; for gør du det, samler du glødende kul på hans hoved.« v21  Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode.