Menneskers løgnagtighed og uretfærdighed

v1  Hvilket fortrin har jøden så, eller hvad gavner omskærelsen? v2  Meget på alle måder! Først og fremmest, at de har fået Guds ord betroet. v3  Hvad så, når nogle af dem var troløse? Vil deres troløshed så ophæve Guds trofasthed? v4  Aldeles ikke! Gud må være sanddru og hvert menneske en løgner – som der står skrevet:
      Så du skal kendes retfærdig, når du anklager,
      og vinde, når du dømmer.
v5  Men når vores uretfærdighed stadfæster Guds retfærdighed, hvad skal vi så sige? At Gud, menneskelig talt, er uretfærdig, når han rammer med sin vrede? v6  Aldeles ikke! For hvordan skulle Gud ellers kunne dømme verden? v7  Men når nu Guds sanddruhed bliver endnu større ved min løgnagtighed, ham til ære, hvorfor dømmes jeg så stadig som synder? v8  Og skulle vi så gøre det onde, for at det gode kan komme, sådan som nogle bagtaler os for og påstår, at vi siger? De får den dom, de fortjener!

v9  Har vi så nogen fordel? Overhovedet ikke! Vi har jo allerede anklaget både jøder og grækere for alle at være under synd v10  – som der står skrevet:
      Der er ingen retfærdig,
      ikke en eneste.
       v11  Der er ingen forstandig,
      ingen, der søger Gud.
       v12  De er alle kommet på afveje,
      alle er fordærvede;
      ingen gør godt,
      ikke en eneste.
       v13  Deres strube er en åben grav,
      med deres tunger taler de svig;
      der er slangegift under deres læber,
       v14  deres mund er fuld af forbandelse og forbitrelse.
       v15  De er rappe på fødderne til at udgyde blod.
       v16  Vold og ulykke er på deres veje;
       v17  fredens vej kender de ikke.
       v18  Gudsfrygt har de ikke for øje.
v19  Og vi ved, at alt, hvad loven siger, taler den til dem, der er under loven, for at hver mund skal lukkes og hele verden stå strafskyldig over for Gud. v20  For af lovgerninger bliver intet menneske retfærdigt over for ham; det, der kommer ved loven, er jo syndserkendelse.

Retfærdighed ved tro på Jesus Kristus

v21  Men nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov, bevidnet af loven og profeterne, v22  Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Der er ingen forskel; v23  for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud, v24  og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. v25  Ham gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer ved troen for at vise sin retfærdighed, fordi han havde ladet de tidligere synder ustraffede, v26  dengang han bar over med dem, for i den tid, der nu er inde, at vise sin retfærdighed, så han selv er retfærdig og gør den retfærdig, som tror på Jesus.

v27  Hvad bliver der så af vores stolthed? Den er udelukket! Ved hvilken lov? Ved gerningernes? Nej, ved troens lov! v28  For vi mener, at et menneske gøres retfærdigt ved tro, uden lovgerninger. v29  Eller er Gud måske kun jødernes Gud og ikke også hedningernes? Jo, også hedningernes, v30  så sandt som Gud er én og gør den omskårne retfærdig af tro og den uomskårne retfærdig ved den samme tro. v31  Sætter vi så loven ud af kraft ved troen? Aldeles ikke! Vi gør loven gældende.