Om at bringe til fald og om at tilgive

v1  Jesus sagde til sine disciple: »Det kan ikke undgås, at der kommer fald, men ve den, der bliver årsag til det. v2  Det var bedre for ham at have en møllesten hængt om halsen og være kastet i havet, end at han bringer én af disse små til fald. v3  Tag jer i agt! Hvis din broder forsynder sig, så sæt ham i rette, og hvis han angrer, så tilgiv ham. v4  Selv om han forsynder sig mod dig syv gange om dagen og syv gange vender tilbage til dig og siger: Jeg angrer det, jeg gjorde! så tilgiv ham.«

Om troens kraft og tjenernes vilkår

v5  Apostlene sagde til Herren: »Giv os en større tro!« v6  Herren svarede: »Havde I en tro som et sennepsfrø, kunne I sige til dette morbærtræ: Ryk dig op med rode, og plant dig i havet! og det ville adlyde jer.

v7  Hvis en af jer har en tjener, som pløjer eller er hyrde, vil han så sige til ham, når han kommer hjem fra marken: Kom straks og sæt dig til bords? v8  Vil han ikke tværtimod sige: Lav mad til mig og bind kjortlen op om dig og vart mig op, mens jeg spiser og drikker; bagefter kan du selv spise og drikke. v9  Mon han takker tjeneren, fordi han gjorde det, han har fået besked på? v10  Således også I: Når I har gjort alt det, I har fået besked på, skal I sige: Vi er unyttige tjenere, vi har kun gjort, hvad vi skulle gøre.«

Helbredelsen af de ti spedalske

v11  Under sin vandring mod Jerusalem fulgte han grænsen mellem Samaria og Galilæa. v12  Da han var på vej ind i en landsby, mødte han ti spedalske; de blev stående langt fra ham v13  og råbte: »Jesus, Mester, forbarm dig over os!« v14  Da han så dem, sagde han: »Gå hen og bliv undersøgt af præsterne!« Og mens de var på vej derhen, blev de rene. v15  Men én af dem vendte tilbage, da han så, at han var blevet helbredt. Han priste Gud med høj røst v16  og kastede sig på sit ansigt for Jesu fødder og takkede ham; og det var en samaritaner. v17  Jesus spurgte: »Var der ikke ti, der blev rene? Hvor er de ni? v18  Er det kun denne fremmede, der er vendt tilbage for at give Gud æren?« v19  Og han sagde til ham: »Stå op og gå herfra! Din tro har frelst dig.«

Guds rige og Menneskesønnens dag

v20  Da farisæerne spurgte Jesus, hvornår Guds rige kommer, svarede han: »Guds rige kommer ikke, så man kan iagttage det; v21  man vil heller ikke kunne sige: Se, her er det! eller: Se dér! For Guds rige er midt iblandt jer.«

v22  Men han sagde til disciplene: »Der skal komme dage, da I vil længes efter at se blot én af Menneskesønnens dage, men I skal ikke se den. v23  Man vil sige til jer: Se, dér er han! eller: Se her! Men gå ikke derhen, og følg ikke efter. v24  For som lynet lyser fra den ene ende af himlen til den anden, når det lyner, sådan skal Menneskesønnen vise sig på sin dag. v25  Men først skal han lide meget og forkastes af denne slægt.

v26  Og som det var i Noas dage, sådan skal det også være i Menneskesønnens dage: v27  De spiste og drak, giftede sig og blev bortgiftet lige til den dag, da Noa gik ind i arken, og syndfloden kom og udslettede dem alle. v28  Eller som i Lots dage: De spiste og drak, købte og solgte, plantede og byggede; v29  men den dag, da Lot forlod Sodoma, regnede ild og svovl ned fra himlen og udslettede dem alle. v30  På samme måde skal det være den dag, da Menneskesønnen åbenbares. v31  Den, som den dag er oppe på taget og har sine ting nede i huset, skal ikke gå ned og hente dem, og lige så lidt skal den, der er ude på marken, vende hjem igen. v32  Husk på Lots hustru! v33  Den, der søger at redde sit liv, skal miste det, men den, der mister det, skal vinde det. v34  Jeg siger jer: Den nat skal to mænd ligge på samme seng; den ene skal tages med, og den anden lades tilbage. v35  To kvinder skal male på den samme kværn; den ene skal tages med, og den anden lades tilbage. v36   To mænd skal være ude på marken; den ene skal tages med, og den anden lades tilbage.« v37  Disciplene spurgte ham: »Hvor, Herre?« Han svarede dem: »Hvor ådslet er, dér vil også gribbene flokkes.«